Trnava aj Žilina potrebujú to isté – budovať inovačný ekosystém

Inovačné centrá na Slovensku zdieľajú svoje skúsenosti. Jedno podnetné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Inovačného centra INOVIA v stredu 15. februára 2023. Barbora Vajglová a Marek Krnáč z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry KIRA, ktorá pôsobí pod hlavičkou Trnavského samosprávneho kraja, sa podelili o svoje doterajšie skúsenosti a spoločne sme diskutovali o tom, ako sa nám darí v našich regiónoch.

Čomu sme sa venovali? 

Naštartovaným a plánovaným aktivitám obidvoch inovačných centier, aj otázke rozvoja malých a stredných podnikov. Zdieľali sme si skúsenosti z praxe a vzájomne sa nimi inšpirovali. Zhodli sme sa, že práve malé a stredné firmy sú kľúčovou hybnou silou rozvoja regiónov. Ak chceme teda zvyšovať rast firiem v našich krajoch, musíme ich podporovať a podávať im pomocnú ruku.

KIRA

KIRA ako nezisková organizácia bola založená najmä pre potrebu prípravy a implementácie inovačných a rozvojových projektov pre Trnavský samosprávny kraj TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalšou prioritou organizácie je realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich na území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva. 

V minulom roku KIRA a TTSK spojili sily s inovačným štúdiom Kiuub a usporiadali už druhý 24-hodinový hackathon v centre Trnavského kraja s názvom Kiraton. Tento inovačný maratón je príležitosť, ktorá spája inovátorov, UX/UI dizajnérov, developerov, marketérov, ale aj študentov či mladých ľudí s podnikateľským zameraním. Cieľom druhého ročníka hackathonu bola práve podpora malých a stredných podnikateľov. Úlohou bolo navrhnúť opatrenie, ktoré by pomohlo podnikateľom v kraji a reflektovalo tak ich potreby.

Momentálne sa KIRA venuje najmä napĺňaniu akčného plánu k stratégii rozvoja malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji pre roky 2022 až 2027. Postupne tak bude prinášať jednotlivé riešenia a služby zamerané na pomoc podnikateľom v kraji. Okrem toho tiež pokračuje v realizácii jednotlivých projektov z ostatných oblastí.

INOVIA

INOVIA sa venuje budovaniu inovačného ekosystému v Žilinskom kraji a taktiež sa spolupodieľa na rozbehu nadnárodného startupového ekosystému CEE Startup Network. Ten prepája tri susediace regióny zo Slovenska, Českej republiky a Poľska a jeho základnou víziou je spoločne pomáhať startupom v overovaní nápadov na troch trhoch. Táto aktivita je súčasťou dlhodobej stratégie mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja v snahe o zmenu odlivu na príliv (mladých) mozgov do regiónu.

Okrem iných aktivít INOVIA v súčasnosti rozbieha projektové procesy pre rast firiem, poskytujeme poradenstvo formou biznisových konzultácií, rozbehli sme Startup Accelerator #Žilina a startupové fórum ako podporu podnikavosti mladých ľudí. Taktiež participujeme na projektoch pre samosprávy pri hľadaní SMART a digitálnych riešení. Prehlbujeme spoluprácu medzi vedeckými a výskumnými tímami a praxou, rozširujeme databázu expertov na všetky uvedené oblasti a pripravujeme viacero zaujímavých podujatí, startupových súťaží a inovačných ocenení.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *