Aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné a komplexné služby, vytvárame sieť expertov, konzultantov a poradcov (najmä pre firmy a startupy).

INOVIA experti pre Vás

Biznis konzultant

Váš osobný poradca, kedykoľvek k dispozícii. Spoločne s Vami identifikuje potenciály pre rozvoj a rastové projekty vo Vašej firme. Zabezpečí expertov pre ich realizáciu.

Senior expert

Senior expert so skúsenosťami v oblasti riadenia vývoja, výroby, procesov, financií, marketingu, digitalizácie či HR. Kouč a mentor otvorený partnerskej spolupráci, ktorý pomáha realizovať Vaše rastové projekty.

Grantový poradca

Identifikuje dostupné zdroje pre realizáciu rastového projektu a pomôže Vám s prípravou grantovej žiadosti, finančným riadením a monitoringom grantu.


Máte záujem stať sa INOVIA expertom?

Ak máte záujem o spoluprácu s Inovačným centrom INOVIA, postup je jednoduchý.

Stačí vyplniť tento stručný kontaktný formulár experta.

Po jeho vyplnení Vás budeme kontaktovať a spolupráca môže začať.


Ďalšie informácie

Viac informácii nájdete po kliknutí na naše služby.