Inovačné centrum INOVIA

Inovačné centrum INOVIA rozbieha svoju činnosť

Koncom minulého roku založili Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline záujmové združenie právnických osôb INOVIA. Novozaložené inovačné centrum chce vytvárať podmienky pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti regiónu, prepájať a zintenzívniť spoluprácu firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.