Naše skúsenosti

702
mesiacov v inováciách a biznise
450
mesiacov vo vzdelávaní a poradenstve
468
mesiacov spolupráce so samosprávou

NAŠI PARTNERI

ZAKLADATELIA

Inovačné centrum INOVIA vzniklo 29. novembra 2021 ako záujmové združenie právnických osôb.
Zakladajúci členovia sú Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline.

Aktuality