Naše skúsenosti

702
mesiacov v inováciách a biznise
450
mesiacov vo vzdelávaní a poradenstve
468
mesiacov spolupráce so samosprávou

Aktuality

NAŠI PARTNERI

SPOLUPRÁCA

ZAKLADATELIA

Inovačné centrum INOVIA vzniklo 29. novembra 2021 ako záujmové združenie právnických osôb.
Zakladajúci členovia sú Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline.

DOKUMENTY