Ako môže INOVIA pomôcť vašej firme?

Využite komplexné poradenstvo
formou biznis konzultácií.

INOVIA pomáha existujúcim firmám prekonávať prekážky v podnikaní, poskytuje služby podporujúce rast a inovácie a zabezpečí kvalitného experta.

Inovačné centrum INOVIA pomáha majiteľom alebo manažérom firiem nájsť tie správne cesty, ako:

✔️ vylepšiť výrobok, resp. službu,

✔️ upraviť spôsob obchodovania,

✔️ osloviť nový segment zákazníkov,

✔️ dosiahnuť vďaka inováciám reálne zlepšenia a zvýšiť hodnotu firmy.

Programy INOVIA


Spoznajte všetky poradenské programy pre rast vašej firmy


BIZNIS AMBULANCIA

Potrebujete poradiť vo vašom podnikaní?

Navštívte Biznis Ambulanciu, konzultačnú službu Inovačného centra INOVIA.

Potenciálne oblasti rastu a rozvoja vo vašom podnikaní preberiete so skúseným odborníkom.

Rezervujte si svoju konzultáciu ešte dnes a vykročte na cestu k rozvoju vášho podnikania s Biznis Ambulanciou.


STIMUL 

Potrebujete poradiť s rozvojom produktu, akvizíciou klientov alebo obchodnou stratégiou?

Ocitla sa vaša firma v problematickej situácii, brzdia vás organizačné procesy?

Potrebujete poradiť ako ďalej? 

Tieto a iné problémy vám pomôžu vyriešiť naši experti. 

 Pre koho je program Stimul vhodný?

 • produkt firmy umiestnený na trhu, 
 • firma s platiacimi zákazníkmi,
 • veľkosť firmy do 250 zamestnancov, 
 • sídlo alebo prevádzkareň v Žilinskom samosprávnom kraji.

10 hodín konzultácií 

experti, ktorí daný problém už úspešne riešili 

80 % nákladov na program hradí INOVIA


RAST

Má vaša firma škálovateľný produkt a chce ho umiestniť na trh?

Chcete rýchlejšie rásť a medzinárodne expandovať?

Pomôžeme vám tieto výzvy dosiahnuť. 

 Pre koho je program Rast vhodný?

 • škálovateľný produkt firmy,
 • overený business model, 
 • veľkosť firmy od 5 – 250 zamestnancov, 
 • sídlo alebo prevádzkareň v Žilinskom samosprávnom kraji.

► 20 hodín konzultácií 

► experti, ktorí daný problém už úspešne riešili 

► 70 % nákladov hradí INOVIA


EXPANZIA

Potrebujete sa hlbšie pozrieť na výzvy, ktoré expanzia firmy prináša?

 Pre koho je program Expanzia vhodný?

 • škálovateľný produkt firmy,
 • overený business model, 
 • veľkosť firmy od 5 – 250 zamestnancov, 
 • sídlo alebo prevádzkareň v Žilinskom samosprávnom kraji.

► 40 hodín konzultácií 

► experti, ktorí daný problém už úspešne riešili 

► 50 % nákladov hradí INOVIA


Čo naše programy riešia?

✔️ analyzujú potenciál firmy,

✔️ pomáhajú pri strategickom nastavení rastu firmy,

✔️ rozvíjajú konkurencieschopnosť firmy. 

✔️ pomáhajú realizovať obchodno-marketingovú stratégiu.

✔️ podporujú expanziu na zahraničné trhy.

Ako prebieha spolupráca?

Postup pri realizácii programov Stimul, Rast a Expanzia:

1️⃣ Analýza firmy, potenciálu a strategických oblastí rozvoja

2️⃣ Definícia zadania rastového projektu

3️⃣ Schválenie projektu zo strany INOVIA a návrh akreditovaných expertov

4️⃣ Realizácia projektu pod vedením experta

5️⃣ Vyhodnotenie výsledkov realizovaného projektu

Budú sa vám venovať skúsení odborníci z praxe – business innovation manažéri:

Vlastimil Kocián

Juraj Kavecký

Michal Janovčík

Viac ako 15 rokov sa venuje inovačného rozvoju a podpore podnikania, má skúsenosti z univerzitnej i podnikateľskej praxe, venuje sa tiež rozvoju spolupráce s expertmi INOVIA.

Rezervujte si svoju konzultáciu ešte dnes a vykročte na cestu k rozvoju vášho podnikania s Biznis Ambulanciou.

  Vyberte si spôsob konzultácie:*

  Vyplnením vašich údajov súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov.


  Ďalšie informácie