Čo ponúka INOVIA pre výskumníkov a výskumné tímy?

Radi vám pomôžeme s komercializáciou, validáciou na trhu alebo vyhľadaním vhodného biznis partnera.

Máte inovatívny nápad, rozbehnutý výskumný projekt
alebo prototyp technológie?

Chcete, aby z vášho projektu vznikol biznis?

Pre koho je služba vhodná?

  • výskumník (výskumný tím) s vlastným nápadom alebo rozbehnutým výskumným projektom
  • projekt nie je limitovaný vlastníckymi alebo zmluvnými právami iných subjektov 
  • sídlo univerzity v Žilinskom samosprávnom kraji

Čo vám služba prinesie?

  • poradenstvo v oblasti zhodnotenia možného trhového potenciálu vyvíjaného riešenia/technológie
  • návrh a validácia obchodnej a marketingovej stratégie
  • vyhľadanie vhodného partnera z univerzitného alebo biznis prostredia
  • pomoc s nájdením a oslovením prvých zákazníkov
  • podporu podnikateľských a manažérskych zručností
  • sprostredkovanie kontaktov na potenciálnych investorov
  • príprava na spin off alebo založenie firmy

Ako to prebieha?

1.
Prvotná analýza projektu a diskusia o možných smeroch rozvoja

2.
Identifikácia potrebných akčných krokov

3.
Pridelenie projektového mentora

4.
Práca na projekte pod dohľadom mentora

5.
Vyhodnotenie výsledkov projektu

Máte záujem alebo ďalšie otázky?

Vlastimil Kocián
CEO INOVIA