Máte inovatívny nápad, rozbehnutý výskumný projekt
alebo prototyp technológie?

Chcete, aby z vášho projektu vznikol biznis?

Radi vám pomôžeme s komercializáciou, validáciou na trhu alebo vyhľadaním vhodného biznis partnera.

Pre koho je služba vhodná?

  • výskumník (výskumný tím) s vlastným nápadom alebo rozbehnutým výskumným projektom
  • projekt nie je limitovaný vlastníckymi alebo zmluvnými právami iných subjektov 
  • sídlo univerzity v Žilinskom samosprávnom kraji

Čo vám služba prinesie?

  • poradenstvo v oblasti zhodnotenia možného trhového potenciálu vyvíjaného riešenia/technológie
  • návrh a validácia obchodnej a marketingovej stratégie
  • vyhľadanie vhodného partnera z univerzitného alebo biznis prostredia
  • pomoc s nájdením a oslovením prvých zákazníkov
  • podporu podnikateľských a manažérskych zručností
  • sprostredkovanie kontaktov na potenciálnych investorov
  • príprava na spin off alebo založenie firmy

Ako to prebieha?

Máte záujem alebo ďalšie otázky?

Vlastimil Kocián
CEO INOVIA