Čo majú spoločné Žilina a Prešov? Podporu inovácií

V stredu 28. 9. 2022 sme sa v priestoroch Inovačného centra INOVIA v Žiline stretli s riaditeľom Inovačného partnerského centra (IPC) Jozefom Šimkom. Obidve centrá sú záujmové združenia právnických osôb, a medzi ich hlavné ciele patrí podpora inovácií v rôznych oblastiach podnikania a tiež rozvoj ich regiónov.

Cieľom IPC je využívať inovačné nástroje pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch a podieľať sa na rozširovaní potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie a na rozvoji a upevnení spolupráce univerzít, výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií s podnikateľmi na regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

IPC sa venuje aj sociálnej ekonomike, napr. buduje Klaster sociálnej ekonomiky, okrem iných spolupracuje so SAIDE (Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní) a venuje sa i koordinácii rómskeho dobrovoľníctva v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Taktiež rozvíja inovatívne formy turizmu – pútnický turizmus a filmový turizmus so slovenskými a poľskými partnermi cez projekty z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG a v pláne má aj gastroturizmus a adrenalínový turizmus, čo súvisí s blízkosťou Národného parku Poloniny na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou.

INOVIA sa okrem iných aktivít venuje budovaniu inovačného ekosystému v Žilinskom kraji a taktiež sa spolupodieľame na rozbehu nadnárodného startupového ekosystému CEE Startup Network. Ten prepája tri susediace regióny zo Slovenska, Českej republiky a Poľska a jeho základnou víziou je spoločne pomáhať startupom v overovaní nápadov na troch trhoch, sprostredkovať kontakt s partnermi a investormi z troch krajín a pripraviť ich čo najlepšie na globálnu expanziu. Spoločnými silami tak plánujeme ponúknuť atraktívnu alternatívu k súčasným startupovým mestám. Prvou aktivitou nového ekosystému CEE Startup Network je medzinárodná súťaž Startup Voucher #2022, do ktorej sa môžu prihlásiť všetky startupy v ranných fázach. Táto aktivita je súčasťou dlhodobej stratégie mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja v snahe o zmenu odlivu na príliv (mladých) mozgov do regiónu.

Priestoru na ďalšiu spoluprácu oboch inovačných centier je však omnoho viac. Či už pôjde o sprostredkovanie odborníkov, nielen v IT oblasti, ale aj o výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe. Prienik spolupráce vidíme aj v spolupodieľaní sa na projektoch cez Program cezhraničnej spolupráce INTERREG, pretože obidve centrá majú a rozvíjajú spoluprácu s partnermi z priľahlých vojvodstiev v Poľsku.

Aktivít a záujmov, ktoré spájajú obidve inovačné centrá, ako aj Prešovský a Žilinský kraj bude v budúcnosti pribúdať a preto… pokračujeme v podpore inovácií.

Zdieľajte

1 komentár na “Čo majú spoločné Žilina a Prešov? Podporu inovácií

  1. Spätné upozornenie: V Žiline sme sa stretli s Inovačným centrom INOVIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *