Čo prinášame obciam a mestám?

Pomôžeme vám s inovatívnymi projektami,
ktoré vášmu mestu alebo obci ušetria financie
a zároveň budete viac SMART.

INOVIA pre samosprávu ponúka pomoc s definovaním cieľov projektu, zabezpečí komplexné projektové poradenstvo, sprostredkuje know-how od odborníkov, vytipuje vhodné výzvy pre podanie projektu a ďalšie činnosti, nastavené presne podľa Vašich potrieb a požiadavok.

✔️ šírime inšpiratívne príklady dobrej praxe

✔️ poskytujeme expertov podľa identifikovaných potrieb

✔️ podporujeme budovanie inteligentného regiónu

✔️ organizujeme podujatia na podporu inovácií v samospráve

Ako môže INOVIA pomôcť vášmu mestu alebo obci?

✔️ strategické plány obce / mesta

✔️ príprava a podpora realizácie projektov

✔️ podpora pri zavádzaní inovačných riešení

✔️ pomoc pri zvyšovaní hodnoty za peniaze v samospráve

Oblasti spolupráce

kybernetická bezpečnosť

parkovanie, mobilita

digitalizácia

energetika

SMART riešenia

životné prostredie

Ďalšie oblasti:

strategické dokumenty

výber dodávateľa

identifikácia potrieb

dohľad nad projektom

opis predmetu zákazky

komunikácia voči občanom

Príklady riešení

INOVIA pomohla samosprávam s týmito prebiehajúcimi alebo už realizovanými projektami:

S čím ďalším vám vieme pomôcť?

 • Audit kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenie opatrení
 • Koncepcia rozvoja informačných technológií (KRIT)
 • SMART generel mesta (stratégia)
 • Parkovacia politika a stratégia
 • Príprava VO na dodávateľa parkovacích automatov
 • Personálny a dochádzkový systém
 • Digitálna komunikácia s občanmi

Služby INOVIA pre samosprávu


Strategické plány OVM

služba pre oblasti: digitalizácia, kybernetická bezpečnosť, inteligentné riadenie

popis služby:

 1. facilitácia tvorby dokumentu (nový alebo aktualizácia) v daných témach
 2. spolu s pracovníkmi OVM
 3. zabezpečenie expertov pre spracovanie dokumentu
 4. komplexná príprava dokumentu

naša pridaná hodnota:

 1. expertíza a skúsenosti v daných témach
 2. skúsenosti so strategickým plánovaním
 3. regionálny nadhľad a odstup od obecnej operatívy

podmienky:

 • platená služba podľa balíkov

Príprava a realizácia projektov

služba pre oblasti: digitalizácia, kybernetická bezpečnosť, inteligentné riadenie

popis služby:

 1. projekt súvisí s témami digitalizácia, kybernetická bezpečnosť, inteligentné riadenie
 2. spolu s pracovníkmi OVM
 3. zabezpečenie obsahovej časti prípravy projektov
 4. sprostredkovanie expertízy

naša pridaná hodnota:

 1. skúsenosti z iných projektov IKT a z vývoja IKT
 2. skúsenosti s aplikáciou metodiky Red Flags na iné projekty
 3. vzťahy so skúsenými odborníkmi
 4. blízky vzťah k tvorcom metodiky Red Flags
 5. odstup od organizácie

podmienky:

 • platená služba podľa balíkov
 • zdarma do určitého objemu (napr. 10 čh práce za rok) a popri inej spolupráci

Podpora pri zavádzaní inovačných riešení od obce k občanom

služba pre oblasti: 

popis služby:

 1. spracovanie príkladov dobrej praxe z iných samospráv
 2. komunikácia s dodávateľom
 3. výber vhodných kanálov pre komunikáciu s verejnosťou

naša pridaná hodnota:

 1. prístup ku kvalitnému know-how
 2. zrozumiteľná komunikácia k občanovi
 3. prehľad

podmienky:

 • platená služba podľa balíkov
 • zdarma do určitého objemu (napr. 10 čh práce za rok) a popri inej spolupráci

Podpora pri rozvoji podnikateľského ekosystému v samospráve

služba pre oblasti: 

popis služby:

 1. soft-landing services (podpora investícií)
 2. ekosystém podpory podnikania (startupy, lokálne firmy, podnikateľské vzdelávanie, hub-y, coworkingy a pod.)
 3. podpora podnikania mesta a jeho organizácií (správa majetku, mestské podniky, školy a pod.)

naša pridaná hodnota:

 1. skúsenosti so soft-landing services
 2. skúsenosti s budovaním prostredia pre startupy a podnikanie
 3. podnikateľský pohľad na činnosť organizácií

podmienky:

 • platená služba podľa balíkov
 • zdarma do určitého objemu (napr. 10 čh práce za rok) a popri inej spolupráci

Čo vám služby prinesú?

✔️ Doplnenie chýbajúcej expertízy

✔️ Lepšie služby a procesy

✔️ Nové kontakty, inšpirácie, príležitosti

✔️ Šetrenie finančných zdrojov

✔️ Zvýšenie „hodnoty za peniaze“ u realizovaných projektov

Čo potrebujeme od vás?

 • chuť rozvíjať služby vašej obce / mesta
 • otvorenosť pre spoluprácu a prijatie pohľadu “zvonku”
 • pripravenosť investovať čas a peniaze

Máte záujem alebo ďalšie otázky? Kontaktujte nás!

Dohodneme si osobné stretnutie alebo videohovor a spolupráca môže začať.

ONLINE

OFFLINE

Nájdete nás na adrese:

Univerzitný vedecký park
Žilinská univerzita v Žiline

(budova VA)
Univerzitná 8215/3A
010 26 Žilina

Navigácia cez Mapy Google:
49°12’06.6″N 18°45’14.5″E

Ďalšie info

Poznáte metodiku Red Flags pre samosprávy?

Okrem vyššie uvedeného samosprávam pomôžeme s aplikáciou výborného nástroja podľa metodiky Red Flags. Motiváciou tohto nástroja je skvalitnenie prípravy a realizácie projektov IKT v regiónoch, aby poskytovali maximálnu možnú hodnotu za investované peniaze aj na úrovni samosprávy.

Red Flags toolkit

rftoolkit.inovia.sk


Leták na stiahnutie