KOMPAS MOBILITY

Kompas mobility je vzdelávacia pomôcka určená na pochopenie vzťahu medzi výberom dopravného prostriedku na riešenie potrieb pravidelnej mobility a uhlíkovou stopou, ktorú táto mobilita vytvára.

Dnešné údaje ukazujú, že jednotlivci, priemysel a doprava sú hlavnými zodpovednými za emisie skleníkových plynov. Priemerný človek vyprodukoval za rok 2022 približne 4,7 t CO2, no na Slovensku to bolo približne 6,1 t.

Na naše osobné emisie majú vplyv naše každodenné rozhodnutia – ako cestujeme, čo jeme a ako žijeme.

Je nevyhnutné, aby sme sa zaoberali znižovaním emisií v každej oblasti našich životov.

Podiel rádovo v desiatkach percent na uhlíkovej stope jednotlivca v modernej spoločnosti má mobilita. V roku 2019 bola v EÚ doprava zodpovedná za približne 25% celkových emisií CO2, z čoho takmer 72% bolo z cestnej dopravy a z toho 61% bol podiel osobnej dopravy. V EÚ teda celkovo vyprodukovali osobné autá približne 11% všetkých emisií.

Cieľom EÚ je do roku 2050 znížiť emisie CO2 z dopravy v porovnaní s rokom 1990 o 90%.

Uhlíkovú stopu každého z nás ovplyvňujeme výrazne výberom dopravného prostriedku.

V rámci aktivity účastníci hľadajú v tímoch s 2-6 členmi riešenie konkrétneho zadania, ktorého výsledkom bude doporučenie, aké druhy dopravy použiť, aby vyprodukoval čo najmenej skleníkových plynov.

Ak napríklad jazdí do práce 2-krát denne po 3 km, tak za jeden rok (200 dní, 1200 km) vyprodukuje

  • jazdami malým benzínovým autom cca 204 kg CO2eq (výroba + prevádzka vozidla),
  • jazdami trolejbusom cca 84 kg CO2eq (výroba + prevádzka vozidla),
  • jazdami na bicykli cca 6 kg CO2eq (len podiel z výroby bicykla).

Kilogramy vyprodukovaného CO2 za jeden rok vypočítajú pomocou sady kociek v štyroch veľkostiach, ktoré sa ukladajú na hrací plán pre 5 pravidelne sa opakujúcich potrieb mobility (napr. cesta do práce alebo školy, za kultúrou alebo na dovolenku).

Aktivita vedie k uvedomeniu si dopadu vlastných rozhodnutí o výbere spôsobu dopravy a k diskusii o iných možnostiach riešenia, v ideálnom prípade u každého účastníka aj k motivácii zlepšiť svoj prístup k výberu spôsobov dopravy.

Aktivita je primárne určená pre žiakov stredných škôl, no vyskúšať si ju môžu ľubovoľné skupiny ľudí vo veku od 14 rokov.

Aktivitu vymyslel v roku 2006 rakúsky lekár na dôchodku Klaus Renoldner ako hru Mobility. O päť rokov neskôr ju predstavil aj v Žiline na festivale Jeden svet v kultúrnom centre Stanica-Záriečie v spolupráci s OZ Mulica.

V roku 2023 sa k myšlienke vytvorenia slovenskej verzie vrátili Michal Žarnay z inovačného centra INOVIA spolu s Danou Gavalierovou z Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Ich spolupráca a podpora z Environmentálneho fondu viedli k vzniku Kompasu mobility, zaktualizovanej verzii hry Mobility pre slovenské podmienky v slovenskom jazyku.

Drevené súčasti súpravy sú vyrobené z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a papierové sú vyrobené zo 100 % opätovne získaných vlákien (pod nálepkou FSC).

Na obsahovej aktualizácii sa okrem spomenutých osôb podieľali aj Vlastimil Kocián a Marián Šotek z Inovačného centra INOVIA, ilustrácie vytvoril Jozef Mičic a svojimi pripomienkami prispeli aj zástupcovia Gymnázia bilingválneho Žilina, súkromnej základnej školy Felix Žilina a OZ MULICA.

K fyzickej súprave existuje aj virtuálny priestor, ktorý poskytuje materiály pre učiteľov a doplnkové informácie k vytvoreniu diela, ako aj jeho ďalšiemu rozvoju do budúcnosti.

Kompasom mobility sa po prvý raz oficiálne učilo nastaviť si svoju severku 24 účastníkov workshopu pre učiteľov stredných škôl Žilinského kraja 7. júna 2024.

Súpravu pre aktivitu vyrobili ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou v Slovenskej chránenej dielni z Piešťan, ktorá je registrovaným sociálnym podnikom.

Zaujal Ťa Kompas mobility?

Chceš si ho vyskúšať, požičať alebo zakúpiť?

Nech sa páči, napíš na zarnay@inovia.sk.