INOVIA prinesie nové stimuly pre inovačnú a digitálnu transformáciu kraja

Vznik záujmového združenia právnických osôb INOVIA dnes podpisom zakladajúcich listín odobrili zakladajúci členovia Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita. Inovačný potenciál kraja je druhý najsilnejší na Slovensku. Novozaložené …