Dajte nám o Vás vedieť!

Inovačné centrum INOVIA buduje inovačný ekosystém Žilinského kraja, preto hľadáme inovátorov z firiem, zakladateľov startupov, vedcov a výskumníkov, ako aj expertov v rôznych oblastiach, aby sme spoločne podporili podnikavosť a rozvíjali budovanie SMART regiónu.

INOVIA prinesie nové stimuly pre inovačnú a digitálnu transformáciu kraja

Vznik záujmového združenia právnických osôb INOVIA dnes podpisom zakladajúcich listín odobrili zakladajúci členovia Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita. Inovačný potenciál kraja je druhý najsilnejší na Slovensku. Novozaložené …