Čo pre Vás znamená inovácia?

Je inovácia nová príležitosť? Áno, je. Je inovácia zmena? Je to zlepšenie, pokrok? Zaiste, aj to je inovácia. A toto všetko súvisí s budúcnosťou, s vývojom niečoho v čase. Inovácia je aj prebiehajúci proces zmeny za určité obdobie, ktoré si každý stanoví odlišne. A výsledkom inovačného procesu je zmenený, inovovaný, vylepšený výrobok, služba, či technológia.

Nad tým, čo znamená inovácia, sme sa zamysleli s účastníkmi konferencie Inovačný rozvoj regiónov IRR 2022, ktorú v máji v Žiline zorganizovalo Inovačné centrum INOVIA v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

Účastníci konferencie sa svojimi otázkami aktívne zapojili do diskusií a taktiež odpovedali na otázku: „Čo pre Vás znamená inovácia?“. Odpovede sa zaznamenali v oblaku kľúčových slov, z ktorého vyplýva, že inováciu vnímajú ľudia najmä ako budúcnosť, novú príležitosť, zlepšenie, pokrok, zmenu.

Oblak kľúčových slov je jeden z najzaujímavejších výstupov konferencie IRR 2022.

Samotné slovo „inovácia“ sa odvodzuje z latinského slovesa „innovare“, čo v preklade znamená „obnovovať“. Pojem inovácia sa najprv používal len v ekonomickej sfére, no postupne prenikol do ďalších oblastí ľudského života a rozvoja človeka. Inovácia predstavuje sled činností, ktorých cieľom je vznik nového alebo zdokonaleného produktu (výrobku, služby alebo technológie) efektívne umiestneného na trhu. 

Inovácie zlepšujú život

Medzi inovácie, ktoré zmenili históriu ľudstva patria napríklad vynález kníhtlače, oceľ, elektrické svetlo alebo antibiotiká. Naše životy v posledných desaťročiach významne zmenili moderné inovácie, medzi nimi určite internet, počítače, smartfóny, GPS navigácia, či neinvazívna laserová a robotická chirurgia (laparoskopia), elektrické autá alebo pozoruhodné inovácie v oblasti udržateľnosti a zelených technológií. 

Inovácií pribúda nepreberné množstvo vo všetkých oblastiach priemyslu i ľudského života. Podpore inovačného podnikania preto slúži postupne sa rozvíjajúca inovačná infraštruktúra – podnikateľské inkubátory, vedecké a technologické parky, služby transferu technológií a nástroje financovania inovačného podnikania.

A ako sme na tom s inováciami v regióne Žiliny?

Inovácie prichádzajú, vznikajú a môžu vznikať aj v Žilinskom kraji. To je jedným z dôvodov, prečo vzniklo Inovačné centrum INOVIA, ktoré má za cieľ priniesť do žilinského regiónu rast existujúcich firiem, vznik nových zaujímavých startupov, nové pracovné príležitosti a výzvy, a tiež väčšiu atraktivitu pre ambicióznych mladých ľudí. Inovačnému centru INOVIA záleží na zvyšovaní pridanej hodnoty regiónu a zvyšovaní kvality života v regióne, ako to vystihuje jeho poslanie: „Pomáhame podnikavým ľuďom zlepšovať svet“.

V súčasnosti INOVIA aktívne buduje inovačný ekosystém a inovačné know-how žilinského regiónu. Hľadá tých správnych partnerov z regiónu aj mimo neho a premieňa myšlienky a nápady na skutočné projekty s reálnymi výsledkami. 

Aj Vy môžete byť súčasťou ekosystému INOVIA 🙂
A možno to bude práve Váš nápad, ktorý v budúcnosti zmení svet.

→ Najjednoduchší spôsob, ako nás kontaktovať, je cez kontaktný formulár alebo zaslaním e-mailu na adresu info@inovia.sk. Dohodneme si osobné stretnutie alebo videohovor a spolupráca môže začať.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *