Vitajte na stránke 16. ročníka súťaže!

O súťaži

„Inovácia Žilinského kraja“ je prestížna súťaž s dlhoročnou tradíciou, ktorá verejne oceňuje inovatívnych podnikateľov a organizácie pôsobiacich v Žilinskom kraji.

Súťaž podporuje inovácie, inovačné riešenia, vznik nových nápadov, riešení a projektov, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na spoločnosť a región. Takisto prispieva k verejnej diskusii o inováciách.

Kategórie súťaže

Inovatívna firma alebo startup

Cieľom je zviditeľniť a verejne oceniť inovatívnych lídrov, mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) a živnostníkov, ktorí sídlia alebo pôsobia v Žilinskom samosprávnom kraji.

Regionálna inovácia

Cieľom je zviditeľniť a verejne oceniť inovatívnych aktérov, miestne samosprávy, mikroregióny, záujmové alebo občianske združenia, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja v Žilinskom samosprávnom kraji.

Prečo sa zúčastniť?

🌐 Zviditeľnenie

Predstavte svoje inovačné riešenia pred širokou verejnosťou.

🚀 Príležitosť pre rast

Prilákajte nové investície, partnerstvá a klientov pre ďalší rozvoj vášho podniku alebo projektu.

🎉 Podelenie sa o úspechy

Podeľte sa o vaše úspechy s komunitou rovnako zmýšľajúcich inovátorov.

🏆 Ocenenie a uznanie

Získajte ocenenie za vašu prácu a uznanie od odbornej poroty.

Viac vám povie Roman Večerek – víťaz súťaže „Inovácia ŽSK 2022“ v kategórii „Regionálny rozvoj“.

Ceny

Víťazi v každej kategórii získajú:

🏆 1. miesto:

2 000 € + služby INOVIA v hodnote 1 500 €

🏆🏆 2. miesto:
služby INOVIA v hodnote 1 500 €

🏆🏆🏆 3. miesto:
služby INOVIA v hodnote 1 000 €

Víťazi taktiež získajú možnosť zúčastniť a prezentovať sa na podujatiach INOVIA v priebehu roku 2024.

Kto sa môže zapojiť?

Podmienky súťaže a oprávnené projekty

Inovatívna firma alebo startup

Do získania ocenenia sa môžu prihlásiť: mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) a živnostníci zo Žilinského kraja, t. j. všetky subjekty, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, ktorých obrat nie je väčší ako 50 mil. eur a musia spĺňať kritériá nezávislého MSP: 25 % a viac kapitálu alebo hlasovacích práv nesmie byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých spoločností, ktoré nespĺňajú kritéria MSP.

Regionálna inovácia

Do získania ocenenia sa môžu prihlásiť: miestne samosprávy a ich organizácie, verejné inštitúcie, mikroregióny, záujmové alebo občianske združenia a neziskové organizácie zo Žilinského kraja pôsobiace v regionálnom rozvoji alebo iné subjekty, ktorých činnosť má dopad na oblasť regionálneho rozvoja (napr. školy a pod.).

Podrobnosti nájdete v Podmienkach súťaže (PDF), ktoré sú v súlade s platnou Schémou ocenenia „Inovácia Žilinského kraja“ (PDF).

Hodnotiaca porota

Nominácie posúdi 3-členná porota zložená zo zástupcu Žilinského samosprávneho kraja, Žilinskej univerzity, odborníkov z praxe (pre každú kategóriu). Do finále postúpi 10 najlepších súťažných projektov, po 5 z každej kategórie.

Finále súťaže

Finalisti súťaže budú prezentovať svoje projekty pred porotou a verejnosťou na Festivale inovácií v Žiline, na ktorom prebehne aj vyhlásenie víťazov a odovzdanie ocenení.

Dôležité termíny

👉 Konzultácie k súťaži: do 15. 3. 2024

👉 Registrácia súťažných projektov: do 31. 3. 2024

👉 Finále a vyhlásenie víťazov: 25. 4. 2024
(na Festivale inovácií v Žiline)

Konzultácia k súťaži

Ešte pred nahratím prezentácie súťažného projektu môžete využiť priebežnú konzultáciu k vášmu súťažnému projektu. Konzultácie vám bezplatne poskytnú experti z Inovačného centra INOVIA do 15. 3. 2023.

Stačí uviesť váš e-mail a ozveme sa vám.

  Vyberte jednu z kategórií súťaže:*

  Prihlásenie sa do súťaže

  Nahratie prezentácie súťažného projektu

  Prezentácia súťažného projektu musí spĺňať tieto podmienky:

  • formát: pdf
  • rozsah: maximálne 15 strán/slajdov
  • maximálna veľkosť: 100 MB
  • Názov bez diakritiky v tvare: Nazov-sutazneho-projektu.pdf

  Po vyplnení registrácie vám zašleme odkaz na nahratie vášho súťažného projektu.

  Držíme vám palce v súťaži!

  A aké projekty vyhrali minule?

  Víťazmi minulého ročníka 2022 sa stali:

  v kategórii „Malé a stredné podniky

  spoločnosť eSYST, s.r.o.
  s projektom „ENEX – efektívna energetika“

  v kategórii „Regionálny rozvoj

  Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
  s projektom „Digitálna čitáreň KUBO CLUB“

  Zdroj: Inovácia Žilinského kraja 2022 – publikácia  (PDF)

  Ocenenia za roky 2007 – 2021

  Prehľad víťazov predošlých ročníkov nájdete aj na tejto stránke: www.zilinskazupa.sk/inovacia-zilinskeho-kraja.

  Organizátori súťaže

  Kontakt

  Ak máte otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.

  info@inovia.sk 

  +421 905 649 553

  www.inovia.sk