Všetky informácie o aktuálnom aj predchádzajúcich ročníkoch súťaže nájdete na stránke

www.inovaciazk.sk