Inovácia Žilinského kraja 2022 – hľadáme inovátorov!

V rámci 15. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja.

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom.

Inovačné ocenenie bude aj v tomto ročníku udeľované v dvoch kategóriách:
1. kategória „Malé a stredné podniky“,
2. kategória „Regionálny rozvoj“.

Možnosť účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja.

S posúdením projektu alebo prípravou prihlášky Vám pomôžeme.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. decembra 2022.

Víťazi v oboch kategóriách, ktorí budú vyhlásení verejne, napr. na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2023, získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu.

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete v priložených materiáloch Podmienky účasti na inovačnom ocenení pre obe vyhlásené kategórie.

Súvisiace dokumenty:


Popri inovačnom ocenení Inovácia Žilinského kraja sa pripravuje aj ocenenie Stredoškolský podnikateľský zámer.

Si študentom strednej školy so sídlom na území Žilinského kraja?

Máš nápad na podnikanie?

Neváhaj!

Zapoj sa do súťaže!

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *