INOVIA rozbieha spoluprácu so Slovak Business Agency (SBA)

Inovačné centrum INOVIA pokračuje v budovaní inovačného ekosystému v regióne Žiliny. Najnovšie rozbieha spoluprácu s etablovanou inštitúciou Slovak Business Agency (SBA), ktorá poskytuje podporu malým a stredným podnikateľom.

Organizácie sa spoločne budú podieľať na raste inovatívnych malých a stredných podnikov v Žilinskom kraji. Zaviazali sa k tomu v memorande, ktoré v pondelok 16. mája 2022 podpísali riaditeľ INOVIA Vlastimil Kocián a generálny riaditeľ Slovak Bussines Agency Martin Holák. Cieľom memoranda je zvýšiť inovačnú výkonnosť podnikov v Žilinskom kraji. „Slovak Business Agency je etablovaný a silný hráč s výsledkami. Som veľmi rád, že SBA a INOVIA si budú vzájomne vymieňať skúsenosti a príklady dobrej praxe. Zároveň budeme podporovať novo vyvíjané aktivity a projekty, spolupracovať pri spoluorganizovaní spoločných podujatí, ako aj pri príprave a realizácii spoločných projektov. Som presvedčený o tom, že INOVIA spoločne s SBA dokáže v našom regióne ešte viac,“ uviedol riaditeľ Inovačného centra Vlastimil Kocián. Slovak Business Agency zabezpečí podporu najmä cez projekt Národné podnikateľské centrum. Predstavitelia oboch strán sa zhovárali aj o podpore startupov v rámci cezhraničnej spolupráce SK-CZ-PL, ale aj o využití ďalších programov a projektov SBA, ktoré budú môcť klienti INOVIA využiť.

Naším zámerom je prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikateľských subjektov a rozvoju inovatívnych biznis plánov. Z tohto dôvodu je dôležité vzájomne prepojenie tých, ktorí vedia firmy s inovačným potenciálom prepojiť. Spájanie a vzájomná pomoc je cesta k spoločnému napredovaniu,“ dodáva generálny riaditeľ Slovak Business Agency Martin Holák.

Spolupráca zameraná na inovácie

Foto: Juraj Smolka MSc., hlavný odborný koordinátor NPC Žilina (vľavo) a Vlastimil Kocián, riaditeľ Inovačného centra INOVIA (vpravo)

Subjekty sa dohodli na spolupráci vo viacerých oblastiach spoločného záujmu, medzi nimi je poskytovanie všestrannej podpory malým a stredným podnikom najmä formou vzdelávania, poradenstva, mentoringu. Prioritou je aj podpora vzniku nových podnikov a záujmu o podnikanie, rozvoj malých a stredných podnikov s inovatívnym potenciálom založených na transfere technológií, využívaní poznatkov a výstupov z VaV a akademického prostredia, ako aj podnikov z oblasti priemyselného dizajnu, kreatívnych a iných odvetví hospodárstva. 

Od nášho vzniku v Žilinskom kraji sme poskytli nefinančnú pomoc v hodnote takmer 1,5 milióna eur. Podporili sme už viac ako 1 160 firiem a 950 záujemcov o podnikanie. V oblasti inovácií vidíme v našom kraji potenciál a sme pripravení podporovať inovatívnych podnikateľov aj naďalej. Naše služby podnikateľom môžu ušetriť čas aj finančné zdroje,“ uzatvára Juraj Smolka MSc., hlavný odborný koordinátor NPC Žilina.

Partner vo svete podnikania

Slovak Business Agency predstavuje na Slovensku najstaršiu špecializovanú inštitúciu, ktorá ponúka komplexnú podporu malého a stredného podnikania. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády Slovenskej republiky. Jej zakladateľmi sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.

Poslaním SBA je komplexná pomoc podnikateľom, podpora ich podnikania na národnej, regionálnej i miestnej úrovni a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín. Všetky služby poskytované SBA sú pre klientov bezplatné. Záujemcovia o podnikanie alebo malí a strední podnikatelia majú na výber z rôznych typov služieb podľa toho, akú formu pomoci potrebujú.

INOVIA

Inovačné centrum INOVIA

INOVIA je inovačné centrum, ktoré vzniklo v novembri 2021, ako záujmové združenie právnických osôb. Zakladajúci členovia sú Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline. Úlohou inovačného centra INOVIA je vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti žilinského regiónu, prepájať a zintenzívniť spoluprácu firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *