Prieskum využívania elektronických služieb Mestského úradu v Žiline

V najbližších dvoch týždňoch bude prebiehať online prieskum o používaní elektronických služieb Mestského úradu v Žiline. Dotazník je určený pre všetkých občanov a podnikateľov bývajúcich alebo pôsobiacich v Žiline. Vďaka zodpovedaniu niekoľkých otázok respondenti pomôžu mestu získať potrebné informácie o súčasnom využívaní mestských elektronických služieb a umožnia ich naďalej vylepšovať.

Prieskum sa realizuje v rámci prípravy projektu „Malé zlepšenia elektronických služieb Mestského úradu v Žiline“ v reakcii na výzvu „Malé zlepšenia eGov služieb“ v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Tento program zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Projekt pripravuje mesto Žilina v spolupráci s inovačným centrom INOVIA, ktorého cieľom je vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti žilinského regiónu, ako aj prepájať a zintenzívniť spoluprácu firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

Hlavným cieľom tohto projektu je naďalej skvalitňovať digitálne procesy a služby mesta Žilina a  uľahčiť komunikáciu občanov a podnikateľov s mestským úradom. Výsledkom budú vylepšené elektronické služby, užívateľsky prehľadná aplikácia a online komunikácia, takže občan alebo podnikateľ bude mať pohodlnejšie možnosti vybaviť svoje záležitosti bez potreby cesty na mestský úrad.

Dotazník obsahuje otázky týkajúce sa využívania portálu slovensko.sk (ÚPVS), mestského konta (účtu) na zilina.sk, oficiálnej aplikácie mesta Žilina v mobile a najmä súčasného využívania elektronických mestských služieb. Prieskum prebieha v dňoch 25. 2. až 11. 3. 2022.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/gUswNT7oeczbLaW39.

Všetkým respondentom vopred ďakujeme za ochotu a zodpovedné vyplnenie. 

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *