Čo prinesie spolupráca so spoločnosťou BALTEUS klientom INOVIA?

Inovačné centrum INOVIA a spoločnosť BALTEUS rozbiehajú spoluprácu, ktorú koncom júna 2023 dohodli v memorande o spolupráci.

Vzájomnú odbornú spoluprácu pri výmene informácií, skúseností a najlepšej praxe dohodli Vlastimil Kocián, riaditeľ INOVIA a Matej Novotný, konateľ spoločnosti BALTEUS spol. s r.o.

Spoločnými oblasťami záujmu sú komplexné poradenské služby v oblasti čerpania grantovej podpory a kapitálových investícii. BALTEUS pracuje hlavne s grantovými schémami, ktoré sú primárne fokusované na stanovené ciele projektu a nie na byrokratický proces, ako EEA grants (Nórske granty), Plán obnovy, EIC – EIC Accelerator, EIT a ďalšie.

„Zameriavame sa najmä na inovačné projekty, ktoré nastavujeme tak, aby boli vedené otvorene, transparentne a profesionálne. Z tohto hľadiska sa zameriavame predovšetkým na kvalitu a nie kvantitu. Zároveň sa nebojíme inovácií a inovačných postupov pri napĺňaní potrieb a požiadaviek klienta. Dokážeme projektom dodať európsky rozmer. Tie sú vďaka našej činnosti úspešné aj v medzinárodnom kontexte a v celoeurópskom merítku.“

Matej Novotný (BALTEUS)

„Našli sme ďalšieho partnera, ktorý má záujem o rozvoj žilinského regiónu, čo dobre zapadá do našej snahy postupne budovať inovačný ekosystém Žilinského kraja. Spolupráca bude prínosná pre našich klientov, ktorým vieme cez zmysluplné výzvy sprostredkovať projekty európskej kvality a dostávať šikovné firmy a startupy zo Slovenska na trhy v EÚ.“

Vlastimil Kocián (INOVIA)

Spoločnosť BALTEUS od roku 2015 poskytuje profesionálne služby pri získavaní grantového financovania zo slovenských a z medzinárodných schém pre inovatívne projekty. Od začiatku sa snaží realizovať všetky procesy kvalitne, transparente a s dôrazom na reálnu pridanú hodnotu projektov. Zameriava sa na technologické, tak aj na vzdelávacie a umelecké projekty. Viac info na: balteus.sk.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *