Nová výzva z plánu obnovy: Transformačné a inovačné konzorciá

🔬 Reformy týkajúce sa výskumu, vývoja a inovácii už máme za sebou a prechádzame do fázy investícií. Výskumná a inovačná autorita (VAIA) dnes vyhlasuje výzvu na založenie transformačných a inovačných konzorcií. Ide o najväčšiu výzvu VAIA v celkovej hodnote 90 miliónov eur. 💶
 
💪 Vytvorené konzorciá pomôžu zadefinovať, v ktorých oblastiach je Slovensko silné, a podporí ich rozvoj prepájaním relevantných aktérov z inovačného ekosystému na akademický sektor, organizácie výskumu aj súkromný sektor. Rozvoj inovačného prostredia posilní konkurencieschopnosť Slovenska v aktivitách s vyššou pridanou hodnotou.

„V rámci tejto výzvy podporíme transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, pričom témy a zameranie projektov budú definovať samotní žiadatelia. Zároveň chceme podporiť preberanie medzinárodných štandardov a najlepšej praxe zo zahraničia a aj preto bude musieť byť súčasťou konzorcia minimálne jeden excelentný zahraničný partner.“  

predseda vlády SR Ľudovít Ódor

ℹ️ Vyhlásených bude ešte ďalších 15 výziev za viac ako 300 miliónov eur.

Viac o výzve sa dozviete na stránke: 👉 Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *