Čo všetko sa dá v Žilinskom kraji zmeniť k lepšiemu?

Inšpirovali sme sa na veľtrhu Smart City v Barcelone

INOVIA bola súčasťou slovenskej delegácie na veľtrhu Smart City Expo World Congress, ktorý sa konal v novembri 2022 v Barcelone. Na prednáškach a v diskusiách svetovej úrovne odzneli inšpiratívne podnety, o ktoré sa s vami radi podelíme v tomto článku.

Z ôsmich tém veľtrhu sme sa zamerali najmä na tri:

  • energia a životné prostredie
  • infraštruktúra a budovy
  • bezpečnosť

Tri dni obchádzania stánkov a navštevovania prednášok a diskusií svetovej úrovne priniesli viaceré podnety. Silné zastúpenie v tomto zozname má životné prostredie. Je to aj preto, že ak sa nevysporiadame s výzvami životného prostredia človeka (podnebie, plytvanie zdrojmi, biodiverzita, atď.), tak všetky ostatné témy budú druhoradé.

Buďme uhlíkovo pozitívni

Dajme si veľký cieľ typu: Buďme uhlíkovo pozitívni do roku 2030! Alebo 2040! Hodnota závisí od aktuálnej situácie mesta/obce a ambície ich vedenia. Zameranie na cieľ pomôže k nemu kráčať rýchlejšie, ako keby sme žiadny cieľ nemali. To sú skúsenosti veľkých európskych miest, ktoré po tejto ceste už kráčajú. Medzi mestami, ktoré už takú výzvu majú, sú aj slovenské mestá Bratislava a Košice. Existuje viacero iniciatív, ktoré spájajú, hecujú a inšpirujú ďalšie mestá.

Majme uhlíkový rozpočet

Na ceste k cieľu pomôže uhlíkový rozpočet. Evidujme si ho popri finančnom rozpočte: koľko nami spotrebovanej energie sme si dokázali sami vyrobiť z obnoviteľných zdrojov (OZE) a koľko z nej potrebovalo na svoj vznik fosílne palivá? Koľko sme prispeli ku globálnym výzvam? Vypočítať to nie je triviálna úloha. Avšak aj približný odhad je viac než žiadny prehľad. Najprv pre mesto/obec a im podriadené inštitúcie – ich budovy a zamestnancov. Časom by sa do bilancie mohli pridať aj občania.

Dosiahnuť veľký cieľ sa dá ľahšie pomocou inšpiratívnych projektov! Napríklad švédska metropola Štokholm chce byť uhlíkovo pozitívna do roku 2040. Už teraz sa môže pýšiť 6-hektárovým pozemkom Valla torg, ktorý je uhlíkovo pozitívnym. Tento príklad dobrej praxe využil príležitosť, keď bolo treba od základu zrekonštruovať obytný komplex – vzniklo 6 budov s 323 bytmi, ktoré majú moderný energetický systém (tepelná izolácia, zdroje tepla a energie, inteligentné riadiace systémy budovy), nový druh spracovania odpadu a ich obyvatelia používajú elektrické autá a zdieľajú bicykle.

Vytvárajme digitálne dvojča obce alebo mesta

Inteligentná samospráva si buduje svoje digitálne dvojča, to znamená digitálny model, ktorý pokiaľ možno čo najviac zodpovedá realite mesta/obce. Na takomto modeli môže testovať scenáre budúceho vývoja, dopady zamýšľaných rozhodnutí alebo len na ich základe určí, kde a kedy zasiahnuť. Napríklad na základe digitálneho modelu stromov a kríkov sa môžu znížiť náklady na starostlivosť o ne aj o 75%, keď umelá inteligencia dokáže navrhnúť vhodný moment zásahu. Vytvoriť taký digitálny model sa však oplatí až pri väčšom počte stromov, pre pilotný projekt nám odporúčali mať na starosti aspoň 30 000 drevín.

Budujme otvorený inovačný ekosystém

Inšpiratívnym inovatívnym projektom je aj living lab, otvorený inovačný ekosystém v reálnom prostredí, ktorý v snahe byť udržateľným používa prístup inovačných životných cyklov a iteratívne procesy so spätnou väzbou. Vybudovanie takého prostredia v našich podmienkach znie ako vzdialený sen, ale prečo sa neinšpirovať, keď budeme snívať a inovovať vo veľkom? Takže položme si skôr otázku: Kde a kedy by sme mohli začať budovať living lab?

Ako tieto výzvy uskutočniť v našich končinách?

Dajme priestor

Líderstvo v týchto témach sa zveruje hlavne mestám, resp. s nimi súvisiacim aglomeráciám, pretože v nich žije čoraz väčšie množstvo ľudí a sú to relatívne kompaktné, zintegrované a primerane veľké jednotky so spoločným riadením. Mieru tohto líderstva možno v súčasnosti posudzovať hlavne podľa toho, koľko priestoru dá zeleným témam.

Komunikujme

Pre úspech vo veľkej výzve je dôležitý aj vzťah obce/mesta k občanom, ktorí tam žijú. V komunikačnej stratégii mesta k občanom môže byť putom napríklad slogan alebo 10 spoločných charakteristických slov, ktoré si občania zvolia v ankete. Položte občanom otázku: Ktorých 10 slov podľa vás charakterizuje vaše mesto?

Vzdelávajme

Aktuálne výzvy si vyžadujú aj nový druh vzdelávania: moderný, pružný, rýchlo reagujúci na vývoj spoločnosti. Tomu zodpovedá vzdelávanie založené na výzvach (challenge-based education), ktoré sa buduje už od roku 1997. Európske konzorcium inovatívnych univerzít združuje aktuálne 13 výskumných univerzít v Európe, ktoré vzdelávajú tak, že komunita aktívnych občanov zadefinuje veľké spoločenské výzvy, ktorým čelí región pôsobiska univerzity, a študenti a výskumníci potom pracujú na hľadaní riešení výziev a na tom procese sa učia.

A čo ďalej?

Zdá sa vám tento článok ako spolok málo súvisiacich ideí? – Každá téma si zaslúži rozpracovať detailnejšie, to však tu nebolo cieľom. Nech nám všetkým tento prehľad slúži na inšpiráciu a veríme, že uvedené témy postupne rozpracujeme v praktických projektoch. V prípade vášho záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Hlavná stránka veľtrhu:
https://www.smartcityexpo.com/ 

Fotogaleria:
https://www.smartcityexpo.com/photo-gallery/scewc22/

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *