Energeticky úsporný región na Slovensku? INOVIA zmapovala jeho potenciál v obciach dolného Liptova

INOVIA vypracovala a predstavila víziu energeticky úsporného regiónu pre 24 obcí dolného Liptova. Inšpiráciou je energetická komunita ENERKOM Opavsko v Moravskosliezskom kraji, ktorá funguje už niekoľko rokov s pozoruhodnými výsledkami.

Aktuálna situácia s prudkým nárastom cien energií a dlhodobým zhoršovaním životného prostredia (najmä zmena klímy) vyvoláva u mnohých potrebu nájsť dostupné možnosti zefektívňovania využívania zdrojov energie. Jednak, aby sme rýchlejšie nahrádzali svoju závislosť od fosílnych zdrojov obnoviteľnými zdrojmi energie a jednak, aby sme zdroje používali efektívne. 

Riešením je približovanie spotrebiteľov k výrobcom energie vytváraním energetických komunít, čo pomáha šetreniu energiou a zvyšovaniu podielu jej lokálnej produkcie z obnoviteľných zdrojov. Je to riešenie, ktoré sa v zahraničí rozvíja aj viac než desať rokov.

Energetickú komunitu tvoria viaceré energetické spoločenstvá.

ENERKOM Liptov

Miestna akčná skupina Dolný Liptov (MAS) prináša inovácie na svoje územie už od roku 2014. Medzi súčasné aktivity patrí vytvorenie energetickej komunity ENERKOM Liptov. Tá by pomohla k väčšej energetickej samostatnosti a efektívnosti využívania vlastných zdrojov energií v regióne. 

Schéma komunitnej energetiky (zdroj: benekov.com)

Na úvod bolo treba zmapovať možnosti úspor v spotrebe a potenciálu lokálnej produkcie energie z obnoviteľných zdrojov. Práve o to sa pokúsila štúdia Vízia energeticky úsporného regiónu na území obcí Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov, ktorú sme v pondelok 27. marca 2023 predstavili  v obci Lisková na konferencii Energeticky úsporný región. Konferenciu zakončilo slávnostné spustenie nainštalovaného fotovoltického systému na streche miestnej základnej školy – prvého svojho druhu na obecnej budove v celom regióne dolného Liptova. 

Cieľom vypracovaného materiálu je rozvíriť živú a odbornú diskusiu medzi samosprávami, podnikateľmi, neziskovými organizáciami, občanmi, regionálnou či štátnou správou v území na tému energetických úspor a energetickej sebestačnosti. A taktiež načrtáva konkrétne námety pre obce, kde a koľko energie sa dá ušetriť a ako môžu využiť potenciál svojich budov na výrobu energie pri aplikácii moderných technológií v energetike.

Čo to môže priniesť celému regiónu?

Pozitíva by sa mali prejaviť vo zvýšení úspory energie v regióne, čím sa vytvorí väčšia rezerva pre investície do lokálnej energetiky. Zároveň je to príležitosť zvýšiť podiel energetickej sebestačnosti tak, aby v regióne bolo zabezpečené maximálne množstvo energie pre obyvateľov aj pre regionálnu ekonomiku z miestnych obnoviteľných zdrojov. Tým sa zníži aj záťaž na životné prostredie, najmä v produkcii emisií do ovzdušia.

A čo hovoria odborníci?

Základom šetrenia energií je kontrolovať ich spotrebu. Takže najprv je potrebné spotrebovanú energiu spoľahlivo merať, sumarizovať a vyhodnocovať. Následne analyzovať mieru spotreby jednotlivých energií a na základe tejto analýzy prijímať opatrenia na jej úsporu,“ hovorí energetický expert Peter Kasaj.

„Systémom usporiadania energetickej komunity pod jednu strechu a následne inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie zabezpečíme racionalizáciu na strane spotreby, a takisto aj na strane výroby. Získaním podpory v legislatíve bude možné v budúcnosti zabezpečiť zdieľanie vyrobenej elektrickej energie v rámci inštitucionalizovaných komunitných energetických spoločenstiev, dodáva Miroslav Sipták, expert na energetiku a spolutvorca vízie.

„Veríme, že táto štúdia nasadí chrobákov do hlavy zainteresovaným, čo povedie k ďalším konkrétnym projektom energetického zefektívňovania aspoň v niektorých obciach. Najbližším krokom je detailnejšia analýza vybratých budov alebo celej obce, a najmä skvalitnenie systému merania spotreby a produkcie energie. Len tak môžeme dostať úspory pod kontrolu,“  konštatuje Michal Žarnay, jeden zo spolutvorcov vízie.

Fotogaléria

Viac o Vízii energeticky úsporného regiónu

Štúdia vychádza z verejných informácií o regióne a z dotazníkového prieskumu, ktorý prebehol začiatkom roka 2023 a zameral sa na budovy v majetku obcí. Oslovených bolo 24 obcí, z ktorých údaje poskytlo 83,3 %. 

Ďalšie materiály: 

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *