Energeticky úsporný región na Slovensku? INOVIA zmapovala jeho potenciál v obciach dolného Liptova

Vízia energeticky úsporného regiónu MAS Dolný Liptov mapuje možnosti úspor a potenciálu lokálnej produkcie energie z obnoviteľných zdrojov.