Program záverečnej konferencie k PHRSR ŽSK 2021+

Stúpajúce nároky na samosprávy, efektívnejšie fungovanie, lepšie služby, šetrenie zdrojov – to sú témy ktoré rieši veľa samospráv. V rámci konferencie Vám predstavíme príklady dobrých riešení, ktoré boli úspešne implementované, ako aj služby Inovačného centra INOVIA pre samosprávy. Sprievodným podujatím konferencie bude workshop „Žilinský kraj 2030. Čo plánujeme?“, ktorý je určený pre mladých ľudí v Žilinskom kraji.


Záverečná konferencia
k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Žilinského samosprávneho kraja 2021+

Miesto konania konferencie: Kongresová sála ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Dátum konania konferencie: v stredu 12. 10. 2022 od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Program konferencie

Blok 1 Predstavenie PHRSR ŽSK 2021+

9.00 – 10.30 hod.

 • Otvorenie a úvodné slovo
 • Príhovor predsedníčky ŽSK – E. Jurinová
 • Poďakovanie a odovzdanie ďakovných listov
 • Ako sa PHSR ŽSK 2021+ tvoril – R. Horvát

Prioritné oblasti PHSR ŽSK 2021+ (prečo a ako)

 • Inovácie a vzdelávanie – A. Hagovská
 • Životné prostredie – R. Misiaček
 • Infraštruktúra – L. Mateček
 • Sociálna stabilita – D. Hulová
 • Identita a sebestačnosť – M. Hagovský

Prestávka 10.30 – 10.45 hod.

Blok 2 Efektívnejšia samospráva

10.45 – 12.00 hod.

Príklady dobrej praxe

 • Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina – F. Švec
 • Ako efektívne zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť v samosprávach – Cluster Kybernetickej Bezpečnosti, Liptovský Mikuláš – J. Lichvár
 • Ako efektívne vyberať informačný systém – prípadová štúdia Slovensko.Digital – P. Steinhübl
 • Kolaboratívna energetika – predseda Národní síte MAS ČR a predseda MAS Opavsko – J. Krist

Služby INOVIA pre samosprávy v regióne

 • Predstavenie činnosti Inovačného centra INOVIA – V. Kocián

Záver

12.00 – 13.00 hod.

Záverečná spoločná diskusia a recepcia

(Zmena programu vyhradená)

Sprievodné podujatia konferencie

Sprievodným podujatím konferencie bude workshop „Žilinský kraj 2030. Čo plánujeme?“, ktorý je určený pre mladých ľudí v Žilinskom kraji.

Prezentácia lokálnych firiem

Počas konferencie sa bude konať aj prezentácia lokálnych firiem a ich produktov:


Videozáznam a fotogaléria z konferencie

Záverečná konferencia sa koná v nadväznosti na realizáciu diela „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021+“, ktorého zhotoviteľom je spoločnosť EUPC s. r. o. a ktoré sa realizuje v rámci projektu s názvom „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“, kód projektu v ITMS2014+: 314011ABU8.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *