INOVIA pre samosprávu ponúka nasledujúce služby:

  • Pomôžeme s definovaním cieľov projektu.
  • Zabezpečíme komplexné projektové poradenstvo.
  • Sprostredkujeme know-how od odborníkov.
  • Vytipujeme vhodné výzvy pre podanie projektu.

Okrem toho samosprávam pomôžeme s aplikáciou výborného nástroja podľa metodiky Red Flags. Motiváciou tohto nástroja je skvalitnenie prípravy a realizácie projektov IKT v regiónoch, aby poskytovali maximálnu možnú hodnotu za investované peniaze aj na úrovni samosprávy.

Red Flags toolkit

rftoolkit.inovia.sk