Zviditeľníme výsledky výskumu a vývoja.

Vyhľadáme firmy pre využitie výsledkov výskumu.

Sprostredkujeme dopyty na výskum.

Prepájame výskumné tímy a firmy.