Hľadáme inovátorov! Inovácia Žilinského kraja 2022 a Stredoškolský podnikateľský zámer 2022

Inovačné ocenenie bude aj v tomto ročníku udeľované v dvoch kategóriách: „Malé a stredné podniky“ a „Regionálny rozvoj“. Taktiež oceníme aj Stredoškolský podnikateľský zámer.