Vyjadrite sa k pracovnej verzii Národnej stratégie výskumu, vývoja s inovácií

Príprava Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií je súčasťou reformy riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií Plánu obnovy a odolnosti SR. Bude slúžiť ako strešný dokument pre tieto oblasti do doku 2030. Jej tvorba prebiehala v intenzívnej a širokospektrálnej spolupráci s aktérmi naprieč súkromným, výskumným, verejným a neziskovým sektorom, vrátane 87 hĺbkových rozhovorov a participatívneho Festivalu inovatívneho Slovenska s ďalšími 90 účastníkmi.

Stratégia bude k dispozícii na formálne pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v septembri. Avšak v rámci jej motta budovať “Slovensko, ktoré si verí”, chceme proces urobiť čo najviac participatívny a otvorený. Našim cieľom je dať každému, kto má záujem k stratégii poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu, k tomu príležitosť.  

Keďže čakáme veľa pripomienok, radi by sme vás poprosili, aby ste ich s nami zdieľali pomocou formulára. Vyberte si vždy časť, ku ktorej chcete dať pripomienku. Pokiaľ chcete pripomienkovať viaceré časti, vyplňte, prosím, formulár opakovane. Takýmto spôsobom dostaneme pripomienky v štruktúrovanej podobe a bude jednoduchšie s nimi narábať spoločne.

Pripomienky môžete posielať prostredníctvom formulára v termíne do 10. 9. 2022

Všetky info nájdete na tejto stránke Úradu vlády Slovenskej republiky.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *