Rozhovor o činnosti inovačného centra INOVIA s jeho riaditeľom Vlastimilom Kociánom

Dávame Vám do pozornosti rozhovor s riaditeľom inovačného centra INOVIA Vlastimilom Kociánom, ktorý vyšiel v marcovom čísle Radničných novín mesta Žilina. Dozviete sa v ňom, prečo vzniklo inovačné centrum INOVIA v Žiline, pre koho môže byť INOVIA zaujímavá alebo prospešná, akou formou prebieha spolupráca, aké služby ponúka a aké sú najbližšie kroky a ciele inovačného centra.

Cieľom novozaloženého inovačného centra je vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti regiónu, prepájať a zintenzívniť spoluprácu firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Združenie vzniklo 19. novembra minulého roka na základe dohody o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom, mestom Žilina a Žilinskou univerzitou v Žiline. O jeho činnosti sme sa porozprávali s jeho riaditeľom Vlastimilom Kociánom.

Prečo vzniklo inovačné centrum v Žiline?

Vznik inovačného centra INOVIA je reakciou na silnejúci trend automatizácie, stúpajúce nároky na vzdelanie, zručnosti a kreativitu, nedostatočnú podporu inovácií, ale i neustály odchod študentov a kvalifikovaných pracovníkov z regiónu do zahraničia. V zahraničí sú inovačné centrá ťahúňom inovačného ekosystému a majú pozitívny vplyv na rozvoj regiónu. Jihomoravské inovační centrum dokázalo počas svojej existencie významne zviditeľniť Brno a pritiahnuť mozgy zo širokého okolia. Moravskoslezské inovační centrum v Ostrave za necelé 4 roky svojej existencie pomohlo viac ako 300 firmám v rozvoji podnikania. Pozitívne skúsenosti z blízkeho zahraničia chceme pretaviť do podobne úspešného príbehu aj u nás. Cieľom združenia INOVIA je aktivovať potenciál ľudí, firiem a univerzít v regióne pre náš spoločný dlhodobý úspech či zviditeľniť Žilinu na inovačnej mape Európy.

Pre koho môže byť INOVIA zaujímavá alebo prospešná?

INOVIA vie pomôcť majiteľom alebo manažérom firiem nájsť tie správne cesty, ako vylepšiť výrobok, resp. službu, ako upraviť spôsob obchodovania, prípadne ako osloviť nový segment zákazníkov. Tešíme sa tiež na podporu nápadov, ktoré chcú dobyť svet. Skrátka radi pomôžeme podnikateľom v napĺňaní ich podnikateľských snov a výziev. INOVIA pomáha premeniť myšlienky a nápady na skutočné projekty s reálnymi výsledkami.

Nezabúdame ani na verejný sektor, kde mestám a obciam poskytujeme projektové poradenstvo zamerané na SMART agendu a na digitalizáciu procesov a služieb.

Akou formou prebieha spolupráca s inovačným centrom INOVIA?

V zabehnutej firme pomôže náš biznis konzultant identifikovať kľúčovú výzvu alebo problém firmy. Následne zabezpečí kvalitného experta a dohodne konkrétne ciele spolupráce. Po ukončení projektu spolu s podnikateľom vyhodnotí prínosy spolupráce a zabezpečí prefinancovanie celej služby v dohodnutom rozsahu.

Startupom a spinoffom pomôžeme s ujasnením si cieľov, s vypracovaním biznis plánu, sprostredkujeme financovanie štartu podnikania a v prípade pozitív ho rozbehu ich vieme prepojiť na akcelerátory a potenciálnych partnerov alebo investorov. Samosprávam pomôžeme s definovaním cieľov projektu, zabezpečíme projektové poradenstvo, dodáme know-how správnych odborníkov a tiež vytypujeme vhodné výzvy pre podanie projektu.

Nie sú služby INOVIA drahé pre bežnú firmu?

Naším cieľom nie je finančný zisk, ale pomoc firmám. Prvé dve konzultácie s naším biznis konzultantom sú bezplatné. Na týchto stretnutiach si obe strany overia, či spolupráca bude dávať zmysel. Aj pre ďalšie služby sa snažíme využívať existujúce formy pomoci podnikateľom, takže hrozí maximálne nejaká úroveň spolufinancovania v rozmedzí 25 až 50 %. Očakávané prínosy pre firmu však budú mnohonásobne vyššie ako vynaložené prostriedky.

Kde a ako je možné vás kontaktovať?

Najjednoduchší spôsob, ako nás kontaktovať, je prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na našej webovej stránke www.inovia.sk alebo zaslaním e-mailového dopytu na adresu info@inovia.sk. Dohodneme si osobné stretnutie alebo videohovor a spolupráca môže začať.

Čo vás čaká v najbližšom období?

Veľmi ma teší, že sa mi veľmi rýchlo podarilo zostaviť tím ľudí schopných napĺňať naše ciele. Teraz je naším najdôležitejším krokom získať prvých klientov z firemného prostredia aj samospráv a priniesť im vďaka inováciám reálne zlepšenia, reálnu hodnotu. A popritom začať aktívne budovať inovačný ekosystém – hľadať tých správnych partnerov z regiónu aj mimo neho a aktivizovať ich pre náš spoločný úspech.

Vlastimil Kocián

Pochádza z Trenčína. Žije a pôsobí v Žiline. Na Žilinskej univerzite v Žiline vyštudoval študijný odbor Informačné a riadiace systémy na Fakulte riadenia a informatiky. Už 25 rokov pôsobí v spoločnosti KROS a. s., ktorá je slovenským lídrom v oblasti ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru. Aj vďaka nemu KROS trikrát získal ocenenie v rámci súťaže Inovačný rozvoj regiónu.

Má rád výzvy, spoznávanie ľudí, ich názorov, prepájanie ľudí a nachádzanie synergie tam, kde to iní nevidia. Inšpiráciu hľadá v knihách, videách, kurzoch a pozitíva z nich pretavuje aj do života. Miluje svoju rodinu, šport, prechádzky so psom v prírode a pre svoje zdravie i zdravie našej planéty prešiel na vegánstvo. Budúcnosť žilinského regiónu zlepšuje svojou aktivitou v žilinskom IT klastri a v inovačnom centre INOVIA.

Rozhovor nájdete v Radničných novinách mesta Žilina (marec 2022) na strane 12.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *